1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
  • eigenaar: de eigenaar van de website 
  • gebruik: alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker van de website
  • content: alle in de website aanwezige inhoud

2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;
3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waar naar wordt verwezen;
4. Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de content of delen ervan maken inbreuk op intellectuele rechten.